Samenwerken
Naast het beoefenen van autonome werkvormen – schilderen, tekenen en driedimensionaal werk – treed ik ook op als curator,
initiator en organisator van projecten die een letterlijk publiek ‘opzoeken’. Dit regelmatig in samenwerkingsverband met andere
kunstenaars, in de (semi)openbare ruimte.
Dergelijke activiteiten betekenen vaak een andere interactie, andere context en nieuwe artistieke keuzes. Ook de sociale
verbindingen en de educatieve aspecten hiervan interesseren me.

Tot nu toe gerealiseerde projecten
IN MY HOME en FLUXUS MY HOME/Zaandam, 2010/11/12
ELDERS Idylle en frictie in het landschap/Sint-Michielsgestel, 2010 (catalogus)
VERZAMEL MUSEUM/Zaandam, 2009/10 (catalogus)
NATUURLIJK MUSEUM/Amsterdam, 2007
MET HET OOG OP DEN DUNGEN/Noord-Brabant, 2006 (catalogus)
EPIFYTEN/Hortus Botanicus Amsterdam, 2004 (catalogus)
TE MOOI OM WAAR TE ZIJN/Noord-Brabant, 2001 (catalogus)
BURCHTBEELDEN IN BRONKHORST/Gelderland, 1997 (catalogus)

Klik op een project voor meer informatie.


 


IN MY HOME en FLUXUS MY HOME, 2010/11/12
– Zaandam

Na het succesvolle project Verzamelmuseum wilde de gemeente Zaanstad graag een vervolg zien van kunstenaars-
projecten in de Rosmolenbuurt de komende jaren. Dit resulteerde in FLUXUS MY HOME (2010/2011: 7 buurtprojecten
gericht op specifieke doelgroepen), gevolgd door IN MY HOME (5 buurtprojecten gerelateerd aan huis, haard en school),
dat in september 2011 van start ging – loopt t/m juli 2012).
Deelnemende kunstenaars o.m. Dominique Panhuysen, Harold Schouten, Midas Koops, Peter van der Heijden met
Inge van Gils en Roberto Rizzo.
In samenwerking met medecoördinator Nicole van der Heijden geef ik, samen met de verschillende deelnemende
kunstenaars, vorm aan de exposities, voorstellingen, buurtbijeenkomsten en een beeld in de openbare ruimte.
Projecten worden bedacht en uitgevoerd in samenwerking met buurtbewoners en kinderen van verschillende scholen
uit de buurt. Het voormalige winkelpand groeit langzaam uit tot een centrum voor kunst en wijkparticipatie.

www.rosmolenbuurt.nl

De projecten werden mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Zaanstad, Fluxus, woningbouwvereniging Parteon.

 


VERZAMEL MUSEUM, 2009
– Zaandam (18 oktober t/m 31 januari 2010)

Zaandam kreeg een nieuw museum! In het najaar van 2009 opende het tijdelijke Verzamel Museum zijn deuren in de
voormalige winkel voor woninginrichting My Home. Gerealiseerd als vervolg op het Natuurlijk Museum Amsterdam.
Verschillende kunstenaars realiseerden nieuw werk op basis van en in combinatie met uiteenlopende collecties.
Aangevuld met verzamelingen van buurtbewoners.
Een initiatief van Peter van der Heijden en Marc Volger, in samenwerking met Frank Halmans, Erik Fens, Paul Vendel
en Nicole van der Heijden en bewoners van de Rosmolenbuurt.

www.rosmolenbuurt.nl/verzamelmuseum

Mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Zaanstad, woningbouwvereniging Parteon.

 


ELDERS Idylle en frictie in het landschap, 2010
– Sint-Michielsgestel, Noord-Brabant (18 juni t/m 5 september)

Billboardroute met 20 Nederlandse en buitenlandse fotografen. Uitgangspunt fotografische landschappen – vaak
van over de grens, van elders – waarin idylle of frictie centraal staan. 

Het lokale Brabantse landschap is een ‘gemaakt’ landschap dat constant in verandering is. Hier grenst pittoreske
idylle aan gebieden waaruit de natuur deels is verdwenen. Het ideale, ongerepte landschap bestaat niet meer, alles
is gevormd door mensenhanden. 

De billboards toonden (echte en geconstrueerde) landschappen die onze droom van het onaangeroerde landschap
verbeelden. Maar deze dromen werden ook becommentarieerd of verstoord door in te zoomen op de gevolgen van
menselijk ingrijpen.

www.elderslandschap.nl

Mede mogelijk gemaakt door: Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, Provincie Noord-Brabant,
Schatten van Brabant, Streekimpuls voor Maas tot Meijerij, Het Groene Woud, SNS Reaal fonds, Kunstbalie, Stichting DOEN.

 


NATUURLIJK MUSEUM, 2007
– De Baarsjes Amsterdam (2 t/m 30 juni)

Een ongewoon, tijdelijk natuurhistorisch museum in de voormalige glashandel AA aan de Witte de Withstraat 139
in Amsterdam.
Het museum was op te vatten als een gezamenlijk tot stand gekomen totaalinstallatie, dat bestaat
uit afzonderlijke werken, verzamelingen en curieuze zaken uit de natuur. 
Inclusief suppoost, museumwinkel, depot,
rondleidingen en lezingen.
Een samenwerkingsproject met Peter van der Heijden, Erik Fens en Roland Albrecht.

www.natuurlijkmuseum.nl

Mede mogelijk gemaakt door: Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB-Fonds, Amsterdams Fonds voor de Kunsten.

 


MET HET OOG OP DEN DUNGEN, 2006
– Sint-Michielsgestel, Noord-Brabant (12 t/m 31 mei)

Project om alle kinderen van de drie basisscholen van Den Dungen (Brabant) intensief kennis te laten maken met
kunst en de wijze waarop dit tot stand komt. Thematiek: de collectieve en individuele beleving van het dorp (gewerkt
wordt met begrippen als heden-verleden, generaties, wonen en familie). Onder leiding van 12 kunstenaars zijn door
de kinderen 12 kunstprojecten gemaakt, die vervolgens werden opgesteld in Den Dungen.

Groeten uit Den Dungen: 100 leerlingen van groep 8 hebben onder mijn leiding zelfbedachte, uitvergrote ansichtkaarten
geschilderd met het landschap als uitgangspunt. Hieraanvoorafgaand een les geschiedenis van het landschapsschilderen,
fotografie en fenomeen ansichtkaart.

Mede mogelijk gemaakt door: BISK, Delta Lloyd, Gemeente Sint-Michielsgestel, Prins Bernhard Cultuurfonds, RABO Bank, Reaal Verzekeringen,
VSB-Fonds.

 


EPIFYTEN, 2004
– Hortus Botanicus, Amsterdam (3 april t/m 16 mei)

Samen met Peter van der Heijden en Harald Schole georganiseerde tentoonstelling Epifyten in de Hortus Botanicus
Amsterdam. Overige uitgenodigde kunstenaars: Hans van de Ban, Merijn Bolink, Erik Fens, Guido Geelen, Frank
Halmans, Melle Hammer, Otobong Nkanga, Martin Riebeek, Maria Roosen, Paul Vendel en Monika Wiechowska.

Thematiek van de expositie was Epifyten; dit zijn planten die de steun nodig hebben van een ander organisme,
maar daar niet op parisiteren.
De 14 deelnemende kunstenaars sloten aan bij dit wonderlijke natuurlijke fenomeen en hebben de Hortus behoed-
zaam als podium opgevat. Zij bewogen zich expliciet op het snijvlak van de begrippen cultuur en natuur (met als
uitgangspunten schoonheid, dienstbaarheid, onmacht en verlangen).

Mede mogelijk gemaakt door: Hortus Botanicus Amsterdam, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Mondriaan Stichting, Stichting VSB-Fonds,
Prins Bernhard Cultuurfonds, Werkgroep Kunst & Cultuur Oostelijke Binnenstad, Stichting Herinneringsfonds Vincent van Gogh.

 


TE MOOI OM WAAR TE ZIJN, 2001
– Sint-Michielsgestel, Noord-Brabant (13 mei t/m 1 juli)

Een initiatief van Stichting Dommel in Beeld. Een tijdelijke kunstroute langs de Dommel waarbij authenticiteit en
manipulatie in het landschap de uitgangspunten vormen. 25 Beeldend kunstenaars waren bij dit project betrokken.
De deelnemende kunstenaars plaatsten beelden, deden ingrepen of maakten toevoegingen en gaven daarmee hun
visie op de omringende natuur en het landschap. De thematiek sloot aan bij brede maatschappelijke ontwikkelingen
zoals ruimtelijke ordening en natuurbehoud, maar werd vooral bepaald door een onverminderde fascinatie voor
de natuur.
Inclusief lespakket ‘Met Andere Ogen’ en kunstproject voor basisschool groep vijf t/m acht.

Mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Sint-Michielsgestel, Brabantse Kunststichting, Provincie Noord-Brabant, Ministerie van LNV,
VSB-Fonds, Waterschap De Dommel, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Herinneringsfonds Vincent van Gogh,
Stichting De Gijzelaar Hintzenfonds, Noordbrabants Fonds voor Beeldende Kunstenaars.

 


BURCHTBEELDEN IN BRONCKHORST, 1997
– Bronckhorst, Gelderland (14 juni t/m 29 augustus)

Een tijdelijke beeldenroute op en rondom de Bronkhorster middeleeuwse slotheuvel. Zowel het landschap als de
geschiedenis van de omgeving vormden het uitgangspunt voor de monumentale beelden van de 14 deelnemende
kunstenaars.

Mede mogelijk gemaakt door: Staatsbosbeheer, VSB-Fonds en een groot aantal particuliere sponsoren.