PLAYROOM         Galerie West  Zaandam   2019

Groepsexpositie waarin ik een object en collages toonde met het verbindende thema “water”.


SOUVENIR    MyHome   Zaandam    2019

Het leitmotif in het project HOREN EN ZIEN is het begrip herinnering. Er ontstond een installatie waarbij een verzameling meubels ( als eerbetoon aan de voormalige meubelzaak MyHome) en mijn verzameling souvenirs in elkaar grijpen.


SPUL       MyHome   Zaandam     2019

Binnen het kader van het project  HOREN EN ZIEN werden muziek en de beeldende kunsten met elkaar verbonden. Een tweede versie van eerder ingezameld en wit geschilderd kleingoed in de Rosmolenbuurt Zaandam.

    


HERBARIUM  (zwart/wit)     Zaandam      2019

Een werk zonder vast formaat. De verzameling kleine, zwart / wit drukken van de wilde flora is in princiepe oneindig en wordt in wisselende samenstellingen worden geëxposeerd.

    


DXIX    mailproject      Torrance Museum    Los Angeles 2018

Een digitale uitwisseling tussen Nederlandse en Amerikaaanse kunstenaars.
Organisatie : De Aanschouw  Rotterdam

Mijn bijdrage bestaat uit twee collagesop basis van foto`s die ik in 2008 in New York maakte.

  


HERBARIUM   100 unieke monotypes op het formaat 33x33 cm   Zaandam 2017

Natuurdruk is een drukmethode waarbij de echte planten en bloemen eerst gedroogd en dan van inkt worden voorzien om vervolgens afgedrukt te worden. Eeuwenlang werd deze methode gebruikt om de plant zo natuurgetrouw af te beelden voor medicinale doeleinden, om het heilzame van het giftige te onderscheiden. 

Om niet te verdwalen in variabelen kozen we in deze serie voor een vast, vierkant formaat en voor  oranje en zwart en twee tinten blauw. Bij elke druk werd de samenstelling of de positie van de planten veranderd. De zinkplaten werden steeds anders geïnkt. Elke druk, de monotype, is daarom anders dan de vorige. Elke druk is uniek. 

We zochten steeds naar universele herkenbaarheid en het onbestemde, het onverwachte. We kozen er voor om tot ensembles te komen, samenstellingen die met elkaar een florale wereld vormen.  We werden zelf de samenstellers van  een botanisch universum.

In samenwerking met Willem Moeselaar.

   

   


SEDIMENT     Stichting VEDUTE    Amsterdam  2017

Het ruimtelijk manuscript is een eerbetoon aan mijn dementerende moeder en aan haar ouderlijke zorg. Maar ook aan  mijn grootvader die architect was en het huis ontwierp waar ik opgroeide. De inhoud van het manuscript stamt grotendeels uit de kamer van mijn moeder. Het begrip sediment verwijst naar de onooglijke dingen die in een huishouden zwerven en neerslaan in bakjes en doosjes. Maar het is ook een soort sentimentel journey, een afscheid langs onooglijke trivia. Via net niet vergeten kleine objecten kan je ook het verhaal vertellen van een huis. Het paneeltje dat in de deksel is bevestigd verwijst naar het mycelium van de paddenstoel: het ondergrondse stelsel van draden dat de continuïteit en de groei van een paddenstoel garandeert. Zo zijn wij ook met onzichtbare draden verbonden met onze voorouders en familie.

www.vedute.nl

     

   


UNIVERSAL SOLDIER    Fort aan den Ham  Krommenie  2017

De installatie in Wachtkamer 12a bestaat uit hergebruikt servies gecombineerd met bodemvondsten die zijn uitgegraven op het fortterrein.
Voor de tentoonstelling hebben wij een nieuw servies ontworpen, gedecoreerd met afbeeldingen van de overbekende, goedkope plastic speelgoed soldaatjes. Deze anonieme iconische poppetjes zijn losgeweekt van de realiteit, de ernst van het  oorlogsbedrijf is letterlijk in onschuld gegoten.

In samenwerking met Willem Moeselaar.

     

     


CAMOUFLAGE    BACKFIRE 2   Hembrugterrein Zaandam   2017

Eerder drukten we met Zaanse buurtbewoners de wilde planten uit hun wijk. In de Schaalsmeerpolder namen wij vervolgens intrek in een stal en drukten daar de plaatselijke wilde flora, het hooi voor de koeien. Voor Backfire2 drukken wij in een open werkplaats de planten die wij vonden op het Hembrugterrein. Ook is hier keramiek  te zien met afbeeldingen van planten die voortkomen uit het grafisch buurtproject.
                                                        
Behalve het keramiek met de planten, tonen we serviesgoed met afbeeldingen van de plastic speelgoedsoldaat.
De symbolische gestalte van de plastic soldaat sluit naadloos aan bij de aard van het Hembrugterrein, dat immers ooit een militair, industrieel gebied was. De militaire functie verdween, het gebied werd verlaten en de natuur kreeg de overhand tot  het terrein een nieuw leven kreeg.

In samenwerking met Willem Moeselaar

     


GEWENST en ONGEWENST   Historische Tuin   Aalsmeer   2016

De installatie Gewenst en Ongewenst kreeg een tweede versie in de Historische Tuin te Aalsmeer. Daar plaatsten we in de rozenkas - de roos is ten slotte de meest gewenste bloem – grafiek en keramiek met afbeeldingen van onkruid.

In samenwerking met Willem Moeselaar

     


DE VRAGENTAFEL  cbs Willebrord  Zaandam 2016

In opdracht van de gemeente Zaandam werd binnen het kader van het armoedebeleid een brainstorm met kinderen gehouden over dit thema. Ik ontwierp daarna twee banken met een horizontaal rad van avontuur waarmee kinderen elkaar spelenderwijs vragen kunnen stellen over hun thuissituatie, identiteit en onderlinge verhoudingen.

     

      


GEWENST en ONGEWENST Zaandam Hembrugterrein 2016

We maakten deel uit van BACKFIRE, de satellietbeurs in Zaandam. Op een lange tafel werd keramiek getoond met afbeeldingen op basis van de wilde flora. Parallel werd een wand van hangende planten geïnstalleerd, vermengd met glazen vaasjes. Het publiek maakte de installatie af met geschilderde planten op de ramen. Onkruid als metafoor voor (on)gewenste elementen in onze samenleving. Samen met Willem Moeselaar.

    

    


MISE-EN-PLACE  Buurthuis De Kolk Zaandam 2016

Opgeleverd ter gelegenheid van de opening van het nieuwe buurthuis in de Rosmolenbuurt .
De gedrukte afbeeldingen van planten die waren ontstaan bij  het project(ON)KRUID! dienden als uitgangspunt. Via keramische transfers werden de silhouetten overgebracht op - in de buurt ingezameld - wit gebruikskeramiek.  Een 80-tal van deze borden en schalen werden als een wolk in de kantine opgehangen. Een verticale tafelschikking. Samen met Willem Moeselaar.

      

      


DE 4 ELEMENTEN  MyHome Zaandam 2016

MyHome gaat na 8 jaar community-projecten dicht. Als laatste salut bracht ik een aantal voorwerpen samen uit mijn eigen collecties op basis van de 4 elementen. Een installatie van associaties op water, aarde, lucht en vuur.

      

      


THUISREIS -Zuiderzeemuseum  Enkhuizen, tot medio november 2015.
De installatie THUISREIS is een raadselachtige opslagplaats van herinneringen en dingen. Een persoonlijk universum waar iemand huist die zich heeft afgesloten voor eigen authentieke ervaringen. Mijn alterego ontfermde zich over honderden verweesde souvenirs die hun context verloren.

        

      


Hangen doe je toch - Arti  Amsterdam, mei 2015
Groepsexpositie. Landschapscollages van oude prentbriefkaarten.

      


De Kunst van het Verenigen - Arti-Amsterdam, april 2015
Groepsexpositie. Het werk TIJD bestaat uit 24 unica,s die op stalen schappen getoond worden.

      


(ON)KRUID! - MyHome Zaandam, mei t/m september 2015
Samen met wijkbewoners, scholen en instellingen wordt gewerkt aan een grafiekproject waarbij onkruid in al zijn verschijningsvormen thema is.
De Stichting De Kunstfirma wordt ondersteund door Woningbouwvereniging Parteon, Gemeente Zaanstad, Honig - Laan fonds en de Coöperatiefonds Rabobank .

      

      

     


ART BRUUT - Tolhuistuin Amsterdam Noord, 24 januri t/m 1 februari 2015.
In een reeks workshops maakten daklozen werk onder leiding van verschillende kunstenaars.
De eindexpositie van artBRUUT wordt georganiseerd i.s.m. Framer Framed in de Tolhuistuin en gecureerd door Eddie the Eagle Museum.


IK VERZAMEL – Schunck* Glaspaleis Heerlen, t/m 7 september 2014 dag en nacht te zien.

Een installatie met eigen collecties en ruim 60 particuliere verzamelingen van inwoners uit de regio Parkstad.

      

      


THIS SIDE UP – My Home - Zaandam, t/m half september 2014 dag en nacht te zien.

Harold Linker maakte, in samenwerking met mijzelf en buurtbewoners uit de Rosmolenwijk een bijna onbewoond eiland van karton.
Organisatie: Marc Volger.

      


SCHONE WAS  - MyHome   Zaandam
Hartenkreten uit de buurt werden op ingezamelde witte was geschilderd en opgehangen aan waslijnen. Dag en nacht te zien tot medio februari 2015.
Organisatie: Marc Volger en Patricia van der Lugt.

      

      


IK VERZAMEL - Heerlen 2014

In de buitenvitrine van Schunck Glaspaleis zal in de zomer een overvolle installatie te zien zijn die volledig is samengesteld uit de particuliere verzamelingen. Inwoners van de regio Parkstad tonen hun passie voor verzamelen.

      

      


VERTICAL VIEWS – Artigalerie Amsterdam, 23 t/m 25 mei 2014

Groepsexpositie met werken van Peter van der Heijden, Jikke van Loon, Harold Schouten, Harald Schole, Roel van Timmeren, Paul Vendel en Marc Volger.Installatie HEMEL EN AARDE van Marc Volger en DE BEER van Jikke van Loon.


36 POGINGEN – De Aanschouw - Witte de Witstraat, Rotterdam, 24 t/m 31 oktober 2013

36 Pogingen om het blauw van de hemel te schilderen in de Schaalsmeerpolder.

                      

36 POGINGEN, 2013
acryl op karton, letterbak,
thermohygrograaf en print


STANDPLAATS - Wormerveer  2013

De schaftwagen in de Schaalsmeerpolder fungeerde als atelier, onderkomen en ontmoetingsplaats. Vanuit de wagen reageerde ik op het landschap.  Via het werk dat daar ontstond en de voorwerpen die ik meebracht, vonden er ontmoetingen en gesprekken plaats met bezoekers over natuur, waarneming en herinnering.

        

    


VECHT - @Myhome  Kunstprojecten MyHome, Zaandam 2013    

De installatie VECHT was onderdeel van een samenwerkingsproject  waarin de 7 woorden van Ramses Shaffy`s lied beeldend werden geïnterpreteerd door 6 kunstenaars.  VECHT kwam tot stand met inbreng van leerlingen van basisscholen uit de Rosmolenbuurt en Turkse jongeren vanuit  de stichting Mizaan. Een hybride installatie waarin twee “kamers”associatief gevuld zijn met begrippen rond het begrip “vechten” zonder beperkingen van techniek of invalshoek.

( Met dank aan Ramses Shaffy: Zing, vecht, bid, huil, lach, werk en bewonder)

   

            


KANTOOR - Hembrugterrein, Zaandam 2013

In een vervallen kantoorruime waar ook een gedeelte van het project SPUL in was ondergebracht werd met kleine kleuringrepen op de wand in combinatie met een installatie van pigment, glas en water de essentie van verf benaderd.


SPUL II - Hembrugterrein, Zaandam 2013

Een eerbetoon aan het voorwerp. 1001 Voorwerpen werden  witgeschilderd en vormden met elkaar een hallucinerend overzicht van waar wij ons mee omringen. In het voormalige magazijn, Gebouw 14, vormden deze zwevende dingen voor 4500 bezoekers een feest van herkenning en vervreemding.

   

   


SPUL I - Kunstprojecten MyHome, Zaandam 2013

De grote expostieruimte in MyHome werd totaal gevuld met “zwevende” voorwerpen die ingezameld werden in de Rosmolenbuurt. Witgeschilderd vormden zij een eerbetoon aan de dingen in onze huizen. In de donkere  uren  avontuurlijk aangelicht met toneellicht.

   

   


@MYHOME Kunstprojecten MyHome - Zaandam  

In het seizoen 2012-2013 initieerde en organiseerde ik samen een 5 –tal deelprojecten die steeds dag en nacht te zien waren in het pand My Home Oostzijde 124  Zaandam. Aan 2 van deze projecten nam ik ook zelf deel.

Motto: Zing, vecht, bid, huil, lach, werk en bewonder(met dank aan Ramses Shaffy)

Vormgeving affiches: Het Vormlab/Erik Sleijpen


SUMMERTIME - Museum Le Secet, Vlissingen (1 juli t/m 21 september 2012)

In dit museum met kleine werken wordt mijn werk "Where do clouds come from" getoond in de expositie SUMMERTIME.

http://museumlesecet.wordpress.com/2012/06/01/summertime

   


East Side Story – Zaans Museum, Zaandam (24 april t/m 19 augustus 2012)

In deze groepsexpositie wordt een overzicht gegeven van 3 jaar community art projecten in de Rosmolenbuurt.
Hiervoor heb ik drie installaties gemaakt.

 foto Rob Moorees  foto Rob Moorees  

PUMP UP THE VALUE – Zaandam, De Idee Fabriek 25, 26 en 27 januari 2013

Deelname aan expositie Pump Up The Value, georganiseerd door atelier Zaandam. Een tentoonstelling over de verbeelding van ‘waarde’. Samenstelling Holger Nickisch (directeur Kunstfort Vijfhuizen).


ZAANS BOS I Community Art Project Rosmolenbuurt – Zaandam, oktober t/m december 2012

Een enorme getekende, papieren  installatie van een wat vreemde, bosrijke omgeving. Omvangrijk en dynamisch, samengesteld als een megagrote kijkdoos in het pand My Home. Gedurende oktober konden de buurtbewoners tekenen tijdens vele open workshops. Vervolgens bouwde ik van al het getekende materiaal een totaalinstallatie.
Collega-kunstenaars Harold Linker en Henk Fakkeldij vroeg ik een autonome bijdrage aan het bos te tekenen.

www.rosmolenwijk.nl/myhome/myhome-2012-13/foto-zaans-bos
www.facebook.com/WIJKmyhome.kunstprojecten

 


TEKENWORKSHOP De Stoel – museumproject Zaans Museum 24 juni 2012

Ondanks dat ze allemaal vier poten en een zitting hebben, zijn er heel veel verschillende stoelen. En al die stoelen staan aan de basis van overdenkingen, ontmoetingen en gesprekken. 
In het Zaans Museum vroeg ik bezoekers een stoel te tekenen. Een bestaande stoel uit hun eigen huis. Uit het hoofd en op ware grootte. Jong en oud deed mee.
De stoelentekeningen worden tot eind juli in de hal van het museum geëxposeerd. 

      

         


ELDERS AAN DE MAAS - Venlo, juni tot oktober 2012

23 Billboards met fotografische visies op het landschap. Negentien nationaal en internationaal bekende fotografen tonen landschappen waarin idylle en frictie centraal staan. Een vervolg op ELDERS Sint-Michielsgestel, zomer 2012 langs de Maas in de gemeente Venlo.
Een project in aansluiting op Floriade 2012.

www.eldersaandemaas.nl

      


DUTCH SCENES - New York, mei en juni 2012

Deelname aan groepstentoonstelling DUTCH SCENES in Salmagundi New York.


EASTSIDE STORY l ontmoetingen in de Rosmolenbuurt - Zaandam, april t/m augustus 2012

Presentatie in het Zaans Museum, met een onder meer een keuze uit drie jaar COMMUNITY ART projecten in het pand MY HOME.

www.zaansmuseum.nl    

    

    


TIMMERWORKSHOP – educatief project februari en maart 2012

Samen met kinderen van de Zaanse basisschool Willibrord realiseerde ik, in het kader van mijn Community Art project HUISRAAD!, houten krukken.
De kinderen maakten kennis met diverse aspecten van het werken met hout. Naar voorbeeld van een eigen ontworpen modelkruk werd met hart en ziel gemeten, gezaagd, geschuurd, geboord en getimmerd gedurende 6 bijeenkomsten.
Na afloop ontving iedere deelnemer een diploma als ‘alround krukkenbouwer’.

      

      


HUISRAAD! - Zaandam, februari en maart 2012

Het project HUISRAAD! is een verwijzing naar de voormalige meubelzaak die hier jarenlang in het pand op de hoek Oostzijde/Dr. Schaepmanstraat gevestigd was. Houten bijzettafeltjes, stoelen, pannen, plastic emmers, glaswerk, servies, textiel en vazen waren meters hoog gestapeld of op een andere wijze gerangschikt.
Met deze presentatie had ik de gewone en banale dingen, die vanzelfsprekend in huis staan, een geheel andere rol toebedeeld. Tegelijkertijd transformeerden ze in hun nieuwe samenhang tot een wonderlijke, sprookjesachtige schoonheid.

www.rosmolenbuurt.nl
YouTube www.youtube.com/watch?v=lnSjdRZKJus

         

      

      


In My Home - Zaandam, september 2011 t/m juli 2012

Gedurende een klein jaar realiseer ik vijf community art projecten in de Rosmolenbuurt, gerelateerd aan huis, haard en school.
Samenwerkingsproject met Nicole van der Heijden en Fluxus Zaandam.

         


KUSSEN - Zaandam 2011 (februari/maart)

Installatie binnen het kader van FLUXUS MY HOME, art community projecten in de Rosmolenbuurt, Zaandam.
Hiervoor werden vrouwen van diverse achtergronden (allochtoon en autochtoon) gevraagd een vertrouwelijke
boodschap te bevestigen aan een kussen, een voorwerp met een intieme connotatie in beide betekenissen van
het woord. In gezamenlijke bijeenkomsten werden zowel de kussens gerealiseerd, als persoonlijke verhalen
verbonden met woorden en begrippen. (Samen met Nicole van der Heijden)

www.rosmolenbuurt.nl


MEATING - Tilburg 2010 (31 oktober t/m 28 november)

In november 2010, van oudsher de slachtmaand, stond Perron 58 in Tilburg een maand lang in het teken van vlees.
De tentoonstelling ‘mEATing mens l en l vlees’ stelde lijden, schoonheid, verval en dood in uiteenlopende disciplines
centraal. Deelnemende kunstenaar o.a. Silvia B., Phil Bloom, Lidy Jacobs, Rune Peiterson, Paul de Reus, Zeger Reyers,
Cindy Wright.

Op uitnodiging toonde ik hier vier werken. In het werkZiek verbond ik een klein zelfportret, genomen direct na
een prostaatkankeroperatie, met een verzameling wetenschappelijke foto’s van zieke gewassen. De spiegeling
in de twee metalen bollen maakte ook de toeschouwer onderdeel van het werk.  ZINTUIGEN bestaat uit 5 ver-
schillende thermohygrografen voorzien van foto’s van mijn zintuigelijke lichaamsdelen. Een thermohygrograaf
noteert – met gebruik van menselijk haar – de veranderingen in weer/atmosfeer (temperatuur en vochtigheid).
In dit werk tekende de onder invloed van het weer schommelende tijd letterlijk over mijn ‘vlees’. Het private
onderhevig aan universele natuur.
Verder waren te zien VLEESVERVANGER, een werk met houten schoenspanners en PERIFERIE.

www.meating.nu


PLAATS - Sint Michielsgestel 2010

Binnen het kader van het billboardproject ELDERS l Idylle en frictie in het landschap realiseerde ik in 2010 een van
de zes participatieprojecten.
PLAATS stelde de landschaps-ansichtkaart centraal. De ansicht herbergt een schat aan informatie: de kaart zegt iets
over de plaats van verzending, over de relatie tussen verzender en ontvanger, over de gemoedstoestand van de
schrijver, over het weer ter plekke. Daarnaast vertegenwoordigt de ansichtkaart een eigenaardig soort fotografie
waarin manipulatie vaak voor komt.
Samen met inwoners van Sint-Michielsgestel inventariseerde ik hun kaartenverzamelingen en verwerkte dit in 13
categorieën gerelateerd aan inhoudelijke en visuele aspecten van voor- en achterzijde. Dit werd uitgewerkt en uit-
vergroot tot beloopbare vloerplaten die gedurende de gehele zomer in het stadhuis van Sint-Michielsgestel te
zien waren.

www.elderslandschap.nl


Museum der Unerhörten Dinge – Berlijn 2009

Het museum der Unerhörten Dinge in Berlijn is een privé-museum van Roland Albrecht (beeldend kunstenaar en
museumdirecteur) met slechts één thema: gevonden voorwerpen en hun verhalen.
In de tentoonstelling ‘I am a little Space’ (2009) werd het kleine sterk uitvergroot en het kosmisch-grote handzaam
gepresenteerd.

Getoond werd o.m. ZWEI SEELEN: een thermo-hygrometer toont schommelingen van de temperatuur en de
vochtigheid (veranderingen in de atmosfeer) gedurende een week. Feitelijk is het een apparaat dat zelf een
tekening maakt. Een typisch meetinstrument voor een museum waar kunstwerken onder zo stabiel mogelijke
omstandigheden getoond en bewaard moeten worden. Het stelt zich altijd dienstbaar op aan de kunst, maar
mocht in deze tentoonstelling de hoofdrol spelen.
Het papier waarop de waarden zijn af te lezen werd vervangen door een foto van mijn borst. Twee pennen tekenden
schommelingen op dit privé universum. De titel verwijst naar de beroemdste zin in het Duitse taalgebied “Zwei Seelen
wohnen, ach! in meiner Brust” uit Faust van Goethe. Een werk waarin de twijfel centaal stond.
MATTER OVER MIND (2009): de verzamelde werken van Goethe [een universum op zich in 2 delen waarin ook vele
natuurlijke fenomenen zijn beschreven] bood hier letterlijk plaats aan opkomend gras. Natuur (het kleine, basale)
groeit op het gedachtegoed van een universele geest (het intellectuele, hoogstaande). En zal het uiteindelijk verteren.
Dit werk is de eerste in een reeks waarin ik literaire werken wil verbinden met plantengroei.


Verzamelmuseum I DID IT MY HOME - Zaandam 2009 (18 oktober t/m 31 januari 10)

Met Frank Halmans, Erik Fens, Peter van der Heijden, Nicole van der Heijden en Paul Vendel.
In het verlengde van het Natuurlijk Museum bouwde ik, samen met 5 kunstenaars, in 2009 in Zaandam een voor-
malige meubelzaak om tot een tijdelijk museum. De nadruk lag op het fenomeen verzamelen. De respectievelijke
collecties van de deelnemende kunstenaars en de voor deze gelegenheid nieuw gerealiseerde werken/installaties,
werden getoond met door de buurt ingebrachte verzamelingen. Gedurende de looptijd van het project melden
zich telkens nieuwe buurtbewoners, die met assistentie van de kunstenaars hun verzameling presenteerden.

Ik toonde ondermeer THUIS, een installatie met een verzameling verlichtte, lege poppenhuizen; het poppenhuis als
constructie waar een totale wenswereld op geprojecteerd kan worden. En WANDELING waarin het aspect verzamelen
als het ware wordt verdubbeld. Een collectie wandelstokken waarvan elke individuele stok zelf weer opgevat kan
worden als een ‘verzamelaar’ van landschappen en wandelingen (hetgeen zich vertaalt in de bijeenvergaarde,
gekoesterde trofeeën, de ‘Stocknägel’). In WANDELING spelen andermans herinneringen aan het landschap de
hoofdrol. En tot slot het werk DE HEMEL BOVEN TERSCHELLING.

Opdrachtgever: Gemeente Zaandam en woningbouwvereniging Parteon


WINDNOMADEN - Terschelling / New York 2008

Stichting SLEM organiseerde tijdens het Oerolfestival 2009 op Terschelling het project Windnomaden.
Ruim 300 werken werden op staanders geplaatst die bij vloed deels onder water komen te staan. De twee delen
van elk  afzonderlijk werk bewegen op de wind. Bezoekers konden tussen de werken door dwalen.
Dit project was vervolgens in september dat jaar te zien tijdens het New Island Festival op Governors Island, New York (USA).TRANSFORMATIE 4 - KCB Bergen (NH) 2008 (1 t/m 29 juni)

Op uitnodiging van het KunstenCentrum Bergen toonde ik tijdens een groepstentoonstelling vier werken die een
relatie hebben met de begrippen transformatie en verzamelen. Zoals DAGBOEK, een selectie kleine schilderijen
die eindeloze variaties van lucht en hemel tonen (diverse technieken en formaten).  En het werk VAL, waarin ik
ansichtkaarten van toeristen op gletschers combineerde met schietlood aan draad.


RELICT - HORTUS BOTANICUS, Amsterdam 2008 (permanente installatie)

Kleinschalige opdracht RELICT in de Palmenkas van de Hortus Amsterdam.
Dit monumentale rariteitenkabinet is een eerbetoon aan de cycadee: een oeroude, relatief onbekende en
raadselachtige plantengroep. Een levend fossiel dat ik opvat als metafoor voor volharding en overlevingsdrang,
voor zowel continuïteit als eindigheid.
Een bijzondere verzameling grote exemplaren van deze plant is permanent in de kassen en in de tuin van de
Hortus opgesteld. De Hortus participeert in een internationaal programma om zaden uit te wisselen en jonge
planten op te kweken. Op die manier kunnen bedreigde cycadeeën in stand worden gehouden. Deze jonge planten
waren voorheen niet te bezichtigen maar zijn nu in de nieuwe, veilige behuizing voor een groot publiek te zien.
Tezamen met de jonge planten in de kweekruimtes en de ‘verborgen’ kennis in de 8 lades van de grote vitrine
(info over o.m. ontstaan, verspreiding en gebruik), vormen de hier bijeengebrachte objecten (sommige echt, andere
niet bestaande constructies), een klein universum waarin de cycadee de hoofdrol speelt.
Een hedendaagse referentie aan de fascinerende 16e en 17e eeuwse Wunderkammer.

Bekijk ook de uitzending van Vroege Vogels over dit item (uitgezonden op 17 februari 2009)

Met ondersteuning van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.


NATUURLIJK MUSEUM - Amsterdam 2007 (2 t/m 30 juni)

In de voormalige glashandel AA aan de Witte de Withstraat in Amsterdam (stadsdeel De Baarsjes) realiseerden
Peter van der Heijden, Erik Fens, Roland Albrecht en Marc Volger een maand lang het Natuurlijk Museum.
Een groepstentoonstelling vermomd als museum. Een gezamenlijk gemaakte totaalinstallatie waarmee de buurt
tijdelijk van een ongewoon museum werd voorzien, gericht op natuurlijke historie, kunst en verzamelgekte.
Inclusief suppoost, rondleidingen, depot, Salons en museumwinkel.
Ik bracht voor de collectie van het museum o.m. een uitgebreide installatie van mijn kleine wolkenluchten in,
diverse naturalia, een installatie met wandelstokken en gaf een preview van  cycas-items die ik aan het
samenstellenwas t.b.v. een opdracht in de Hortus.

Met ondersteuning van o.m. Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB fonds, AFK.

www.natuurlijkmuseum.nl


DE KAS - Heerlen 2004 (2 mei t/m 18 juli)

Voor de duur van 1 jaar was in de patio van het Glaspaleis SCHUNCK* een kas geplaatst. Een glazen behuizing die
wonderwel integreerde in deze ruimte tussen Glaspaleis en muziekschool en ‘contact maakte’ met bezoekers van
museum De Stadsgalerij, muziekschool en wandelaars op de Bongerd. Acht kunstenaars werd vervolgens gevraagd
hieraan invulling te geven.
In mijn versie van De KAS is deze getransformeerd tot een privedomein. Een klein universum waar een alter ego van
de kunstenaar verblijft, zich in afzondering overgeeft aan reflectie en zich letterlijk eindeloos gespiegeld ziet in de
objecten, begrippen en herinneringen die hem omringen. De glazen ruimte is veranderd in een verblijfplaats van
iemand die verbeten tracht zijn verhouding met de wereld te definieren.


EPIFYTEN HORTUS project - Amsterdam 2004 (3 april t/m 16 mei)

Samen met Peter van der Heijden en Harald Schole georganiseerde tentoonstelling Epifyten in de Hortus Botanicus
Amsterdam. Andere deelnemende kunstenaars: Hans van de Ban, Merijn Bolink, Erik Fens, Guido Geelen, Frank
Halmans, Melle Hammer, Otobong Nkanga, Martin Riebeek, Maria Roosen, Paul Vendel en Monika Wiechowska.
Thematiek van de expositie was EPIFYTEN (dit zijn planten die de steun nodig hebben van een ander organisme,
maar daar niet op parisiteren ). De deelnemende kunstenaaars hebben bij dit wonderlijke natuurlijke fenomeen
willen aansluiten en hebben de Hortus behoedzaam als podium opgevat.

Mijn bijdrage was een installatie in de Indische Kas die uit drie elementen bestond. Een verzameling 'hemelstudies',
mijn verzameling wandelstokken met 'Stocknägel' en op de ramen kopieën van een verzameling 19e eeuwse foto’s
met afbeeldingen van de mens in de natuur.
De wandelstokken, foto's en schilderijen benadrukken hoe we ons blijven verwonderen over de natuur. Het contact
met de natuur is niet vanzelfsprekend. In de natuur voelen we ons anders dan thuis. Dat spanningsveld wordt in dit
werk verbeeld.


De expositie EPIFYTEN was te zien van 3 april tot 16 mei 2004 in de Hortus Botanicus te Amsterdam.

DE WANDELING - Lleida, Spanje 2001

In de presentatie in het museum/kunstencentrum Fundacio de Caixa benadrukken wandelstokken, ansichtkaarten,
gevonden objecten, oude dia's en vogelnesten de functie van een doorgangsruimte.
Binnen en buiten, verzamelen en bewaren.

 

OMGANG MET WATER - Vitrine Ned. Bank, Amsterdam 1999

Weemoed en vergankelijkheid omarmen elkaar. Het onooglijke uitgelicht achter glas. Met religieuze verbindingen.
Gerealiseerd samen met Jo Heijnen.


CONTACT ME NOW - Leerdam 1998

Project met alle bovenbouwleerlingen van de basisscholen in Leerdam. Onder mijn begeleiding maakten zij een
bericht in een fles met kleine voorwerpen en tekst. Alle flessen werden tentoongesteld tijdens de expositie Glas
in Uitvoering in het Gemeentemuseum Leerdam.
Na afloop van de expositie zijn de flessen in de Noordzee te water gelaten.

 

 

 

 

 


ZENITH - Bronkhorst (Gld) 1997 (14 juni t/m 29 augustus)

Een ensemble van voorwerpen in een glazen kas op een historische plaats. Over anonimiteit en het menselijk lot.
Getoond tijdens de expositie Burchtbeelden in Bronckhorst, een kunstroute rondom de middeleeuwse slotheuvel
van Bronckhorst.