KUNSTENAARS, REIZIGERS EN TOERISTEN

Verrassende lezing met powerpointpresentatie rondom het thema Kunstenaars, reizigers en toeristen. Vanuit een persoonlijke invalshoek en aan de hand van veel, gevarieerd beeldmateriaal worden diverse ontwikkelingen in de natuurperceptie, de beeldende kunst, het reizen en toerisme geschetst en toegelicht.
Al eeuwen lang spiegelt de beeldende kunst hoe de mens zich tot de natuur verhoudt en hoe wij het begrip ‘landschap’ ervaren, interpreteren en afbeelden.
Deze lezing is interessant voor een breed publiek, waaronder groepen met belangstelling voor kunstgeschiedenis, ontwikkeling van het toerisme, natuur en landschapskunst.

Duur: ca ¾ kwartier tot 1 uur

 

LANDSCHAP ALS ECHOPUT

In deze informatieve lezing met powerpointpresentatie staan verschillende facetten van mijn werk centraal. De landschapschilderijen, de tekeningen en aquarellen, de installaties, de verzamelingen en de speciale plaats die Terschelling inneemt als ‘leverancier’ van de thematiek.
Ook het belang van verzamelde voorwerpen komt aan de orde. Als voorbeeld waar voorwerpen je naar toe kunnen leidden, belicht ik de veranderingen in de ruimtelijke ordening rondom mijn atelier en een historisch belangrijke speeltuin die daar verdween.
Geschiedenis, topografie, schilderkunst en het verzamelen worden in onderling verband gevisualiseerd.

Duur: ca 1 uur tot 5 kwartier

 

LANDSCAPE - lezing TU Delft

Op 14 april 2011 geven Erik de Jong en Marc Volger een duo-lezing over het thema Landscape.
Deze lezingen maken deel uit van een reeks die georganiseerd word binnen de master landschapsachitectuur van de faculteit Bouwkunde TU Delft.

 

Interesse in een van deze lezingen? Neem gerust contact met mij op.