Tekeningen als plattegronden

Uit: catalogus Lijn = Vorm = Inhoud, Stadsgalerij Heerlen 2002

In zijn tekeningen combineert Marc Volger acrylverf met potlood, krijt, stempels en uitgeknipte fotokopieën. Het zijn ingetogen werken waarin lyrisch-abstracte notities’ samengaan met figuratieve beeldfragmenten, waarin een dwalende, zachte potloodlijn zich beweegt naast de onontkoombare realiteit van de fotokopie. Volgens Volger biedt het gebruik van deze collagetechniek de mogelijkheid een complex aan gevoelens weer te geven binnen een werk.
De encyclopedie vormt voor hem een veelzijdige inspiratiebron; in een onmogelijke volgorde tracht het een ordening aan te brengen in onze geschiedenis, onze omgeving en onszelf. Intuïtief stuit Volger iedere keer weer op elementen die verbonden zijn met het begrip vanitas verlangen en lichamelijkheid, op voorwerpen of gebeurtenissen die tonen hoe vergankelijk de werkelijkheid is. Los van hun oorspronkelijke context worden ze in het beeld geplaatst en aaneengeregen tot een nieuw, onbestemd universum.
Ook persoonlijke herinneringen worden tot op het bot ontleed. Hoe verhoudt de soms bitterzoete herinnering zich tot het definitief bevroren beeld op de foto?
Tot slot de taal als beeldend fragment dat het net ontstane broze verband voortstuwt.
De menselijke figuur is niet altijd meer in het werk aanwezig, maar wordt impliciet opgeroepen door elementen die naar het lichamelijke verwijzen: lichaamsdelen, organen of woorden met een fysieke betekenis.
De dun getekende, zoekende potloodlijnen brengen een patroon van nieuwe verbanden en associaties aan. Het resultaat is een transparante, onbestemde wereld van dromen en alledaagsheid, van suggestie en bijna tastbaar concrete voorwerpen.
Tekeningen als plattegronden.

Patricia van der Lugt, 2002
Hoofdconservator/directeur Stadsgalerij Heerlen