In meervoud
Ik voel me eerder een maker, dan kunstenaar. Een maker van dingen. Maar ook ben ik verzamelaar, bewaarder, hoeder van dingen en trivia. De dingen spannen draden naar de wereld. Ze leggen me uit hoe ik naar de wereld kan kijken. Hun aanwezigheid opent vensters en plaatsen mij ook letterlijk in de tijd.
Mijn schilderijen en tekeningen beschouw ik ook als ‘dingen’, in meervoud.
In mijn werk verken ik de wereld: de zichtbare wereld, de volheid ervan, de rijkdom. Dat doe ik wisselend met potlood of verf, door geconstrueerde installaties en in samenwerkingsprojecten in de (semi)openbare ruimte.

Van veraf en dichtbij
De rode draad in mijn werk is de natuur: zee, landschap, uitzicht, tuin, plant, boom, het ding uit de natuur.  
Jarenlang heb ik de verte en de oneindigheid van horizon en hemel bestudeerd en weergegeven. In de laatste zeegezichten uit 2011 is het landschap teruggedrongen tot een minimum aan horizontale elementen, tot bijna abstractie. Parallel daaraan startte ik dat jaar het project TUIN om de huid van de dingen weer heel dichtbij te halen. Als eerste: close-ups van bomen in de tuin van mijn ouderlijk huis, waarmee ik letterlijk weer mijn nagels in de tastbare natuur kan zetten.

Marc Volger

 

       

Kast in atelier Amsterdam

Blad uit het herbarium 
van Emily Dickinson

19e eeuws boek van Engelse 
meteoroloog Archibald over
luchten, wolken en andere
atmosferische verschijnselen

Schets van Frederick Church gemaakt 
tijdens expeditie Newfoundland (1859)